ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

1. Елън Хеър Бутик гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия. Елън Хеър Бутик защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Елън Хеър Бутик може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
2. Елън Хеър Бутик се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Елън Хеър Бутик е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

НАШИТЕ МАГАЗИНИ

 

Ние имаме бутиков магазин в Асениовград, който може да посетите и откъдето може да закупите продуктите, който предлагаме.
Ако желаете допълнителна информация или помощ при пазаруването на нашите продукти онлайн, моля, не се колебайте да се свържете с нас за приятелски съвет и насоки.